Einde van het aardgastijdperk
Een groot deel van de wereld leeft op veel te grote voet. Op allerlei fronten zien we dat het echt anders moet, en dat het anders kán. Afval wordt grondstof, we gaan van bezit naar gebruik en we denken na over nieuwe woon-, werk- en vervoersconcepten. Die transitie is nodig omdat de kwaliteit van leven, nu en voor toekomstige generaties, ernstig in het geding komt.

In plaats van het probleem voor ons uit te schuiven, grijpen wij die transitie met beide handen aan. Samen werken aan haalbare, betaalbare en opschaalbare energie-oplossingen zit in het dna.SamenwerkenHoe maken we een einde aan dat aardgastijdperk? Dat is immers makkelijker gezegd dan gedaan! Voor een geslaagde transitie van een energievoorziening gebaseerd op met name aardgas naar duurzame alternatieven is samenwerking tussen een groot aantal partijen vereist. Partijen die elkaar niet van nature opzoeken en die vaak verschillende belangen hebben. Denk hierbij aan overheden, netbeheerders, energieleveranciers, projectontwikkelaars of eindgebruikers.

Van ‘bovenaf’ wordt deze samenwerking geborgd, of afgedwongen, via (inter)nationale verdragen. Hiermee wordt een gezamenlijke stip op de horizon gemarkeerd en geprobeerd een gelijk speelveld te creëren. Van ‘onderaf’ vraagt dat om zorgvuldige afstemming.

Naast inbreng van kennis en expertise brengt DWA in dit transitieproces als onafhankelijk procesbegeleider partijen bij elkaar. We maken verwachtingen en doelen helder en concreet, werken aan commitment en aan een planning, en uiteindelijk aan de gezamenlijke realisatie van de transitie. Elke stakeholder kent en neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. We doen dit op regionaal, lokaal en gebouwniveau. En dat al zo’n dertig jaar.

Waar dat kan dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis en ervaring op nationaal niveau. Er zijn immers ook ontwikkelingen die de individuele bewoner, zijn woning, de wijk of de gemeente overstijgen. We sluiten ons aan bij het gedachtegoed van de beweging #VanGasLos en verwijzen voor publieksinformatie graag naar het nationaal expertisecentrum warmte van RVO.


In 10 stappen aardgasloosOp weg naar aardgasloos is net zoals elke andere route; je moet gewoon de ene voet voor de andere zetten. Beginnen met lopen! Niemand springt in één keer naar een bestemming, en ergens een keer een afslag missen en omkeren kan soms helemaal geen kwaad. Wie weet op welke nieuwe inzichten en ideeën je dat brengt. 10 stappen geeft vooral aan dat de transitie een proces is, dat we het met elkaar moeten hebben over de stappen daarin en dat we proberen elke stap behapbaar te maken. Dit is hoe wij dat voor ons zien:

PublicatiesBlader hier door een actuele verzameling van publicaties over het stoppen met stoken en koken op aardgas. Filter met de knoppen op onderwerp, type publicatie of doelgroep.


TeamWij zijn DWA-team Aardgasloos en gaan graag met u in gesprek over samenwerking om deze ambitie waar te maken!Friso Waagmeester
Erik van Mourik
Lambert den Dekker
Hans van der Heide

Friso Waagmeester
Senior adviseur
|  06 100 157 56


Erik van Mourik
Conceptontwikkelaar
|  06 225 071 06


Lambert den Dekker
Manager
|  06 617 448 02


Hans van der Heide
Manager
|  06 202 102 20

Tim Tijsma
Krijn Haak
Paul van Beem
Peter Heijboer

Tim Tijsma
Adviseur
|  06 131 276 24


Krijn Haak
Adviseur
|  088 163 53 18


Paul van Beem
Projectleider
|  06 241 617 18


Peter Heijboer
Senior Adviseur
|  06 516 360 17

Pieter van der Wal
Sanne de Bruin
Joram Bogers
Martijn Koop

Pieter van der Wal
Adviseur
|  06 235 174 27


Sanne de Bruin
Adviseur
|  088 163 53 42


Joram Bogers
Adviseur
|  06 137 363 96


Martijn Koop
Senior Adviseur
|  06 128 297 78

Martijn Spaan
Tijs Langeveld
Lenie Hogendoorn
René Jansen

Martijn Spaan
Adviseur
|  06 868 334 35


Tijs Langeveld
Adviseur
|  06 868 334 37


Lenie Hogendoorn
Secretaresse
|  088 163 53 53


René Jansen
Manager
|  06 533 408 98