Een groot deel van de wereld leeft op veel te grote voet. Fossiele bronnen maken we in razend tempo op. Ook op andere fronten zien we dat het echt anders moet. Afval wordt grondstof, we gaan van bezit naar gebruik en we denken na over nieuwe woon-, werk- en vervoersconcepten. Die transitie is nodig omdat de kwaliteit van leven, nu en voor toekomstige generaties, ernstig in het geding komt.

In plaats van het probleem voor ons uit te schuiven, grijpen wij die transitie met beide handen aan. Wij streven naar een samenleving waarin geen gebruik meer gemaakt wordt van aardgas en andere fossiele bronnen. We werken dagelijks aan slimme oplossingen voor onze energievoorziening. En we zien dat het kán. Technisch hebben we met elkaar ontzettend veel kennis in huis, financieel worden alternatieven aantrekkelijker en sociaal is niet-duurzaam steeds meer not-done.
Gelukkig onderschrijven steeds meer organisaties, bedrijven en overheden die conclusie. Dat resulteerde de laatste jaren in een grote hoeveelheid Deals, Akkoorden en Verdragen. Wij zien die afspraken nadrukkelijk als een stok achter de deur, niet als doel. Samen werken aan haalbare, betaalbare en opschaalbare energie-oplossingen zit DWA in het dna.


We moeten aardgasloos. Nu.

Jaap Dijkgraaf
Algemeen directeur DWA


Bodegraven   |   Amsterdam   |   Veenendaal   |   Rijssen

SamenwerkenHoe maken we een einde aan dat aardgastijdperk? Dat is immers makkelijker gezegd dan gedaan! Voor een geslaagde transitie van een energievoorziening gebaseerd op met name aardgas naar duurzame alternatieven is samenwerking tussen een groot aantal partijen vereist. Partijen die elkaar niet van nature opzoeken en die vaak verschillende belangen hebben. Denk hierbij aan overheden, netbeheerders, energieleveranciers, projectontwikkelaars of eindgebruikers. Van ‘bovenaf’ wordt deze samenwerking geborgd, of afgedwongen, via (inter)nationale verdragen. Hiermee wordt een gezamenlijke stip op de horizon gemarkeerd en geprobeerd een gelijk speelveld te creëren. Van ‘onderaf’ vraagt dat om zorgvuldige afstemming.

Naast inbreng van kennis en expertise brengt DWA in dit transitieproces als onafhankelijk procesbegeleider partijen bij elkaar. We maken verwachtingen en doelen helder en concreet, werken aan commitment en aan een planning, en uiteindelijk aan de gezamenlijke realisatie van de transitie. Elke stakeholder kent en neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. We doen dit op regionaal, lokaal en gebouwniveau. En dat al zo’n dertig jaar.
De kracht van DWAKennis van technische oplossingen zit bij ons in de genen. Al sinds 1986 zijn we actief op het gebied van installatie- en energietechniek voor de gebouwde omgeving (Ontwikkeling). De technische implementatie is echter vaak het einde van de lijn! Daaraan vooraf gaat altijd een fase van het ontwikkelen van een visie of strategie (Visievorming), en het samen bepalen van de weg naar die stip op de horizon (Planvorming). En helemaal het einde van de lijn is de oplevering van een werkend concept eigenlijk ook niet... We vinden het ook belangrijk om te meten of een energie-installatie wel het rendement haalt dat we beloofd hebben (Monitoring).

Zie in onderstaand voorbeeld wat we zoal voor u kunnen betekenen bij elke processtap in de keten -van Visievorming tot Monitoring. Klik op de bolletjes en balkjes voor informatie over onze diensten.


Alternatieven voor aardgasHet klimaatakkoord van Parijs betekent dat we de komende decennia moeten stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. De ambitie is om volledig aardgasloos te zijn in 2050. Dat betekent dat ruim 7 miljoen bestaande woningen en bijna 450.000 bestaande gebouwen moeten overschakelen op een duurzaam alternatief voor de gasketel. Voor nieuwbouw wordt aardgasloos de norm.

Onderstaande voorbeelden maken het mogelijk. Klik op de afbeeldingen voor informatie over de oplossingen.


Warmtenetten

stedelijk | hoogtemperatuur | bestaande bouw | geothermie
industriële restwarmte


Laagtemperatuurnetten

stedelijk | nieuwbouw | wko | warmtepomp | koelingIndividuele oplossingen

kleinschalig | nieuwbouw | bodemlus | warmtepomp
wko | koeling | all-electric

Biogas

vergisting | reststromen | rwzi | hoogtemperatuurProjectenEen greep uit onze projecten
Klik op de markers op de kaart voor informatie over de projecten.

TeamWij zijn DWA-team Aardgasloos en gaan graag met u in gesprek over samenwerking om deze ambitie waar te maken!Friso Waagmeester
Trude Buitenhuis
Lambert den Dekker
Hans van der Heide

Friso Waagmeester
Senior adviseur
|  06 100 157 56


Trude Buitenhuis
Senior adviseur
|  06 868 600 97


Lambert den Dekker
Manager
|  06 617 448 02


Hans van der Heide
Manager
|  06 202 102 20

Tim Tijsma
Krijn Haak
Paul van Beem
Peter Heijboer

Tim Tijsma
Adviseur
|  06 131 276 24


Krijn Haak
Adviseur
|  088 163 53 18


Paul van Beem
Projectleider
|  06 241 617 18


Peter Heijboer
Senior Adviseur
|  06 516 360 17

Pieter van der Wal
Sanne de Bruin
Joram Bogers
Martijn Koop

Pieter van der Wal
Adviseur
|  06 235 174 27


Sanne de Bruin
Adviseur
|  088 163 53 42


Joram Bogers
Adviseur
|  06 137 363 96


Martijn Koop
Senior Adviseur
|  06 128 297 78

Martijn Spaan
Tijs Langeveld
Lenie Hogendoorn
René Jansen

Martijn Spaan
Adviseur
|  06 868 334 35


Tijs Langeveld
Adviseur
|  06 868 334 37


Lenie Hogendoorn
Secretaresse
|  088 163 53 53


René Jansen
Manager
|  06 533 408 98